- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 2 af 5    >>
Afholde At holde inde med anvendelsen af. Underforstået at pausere fra alokoholindtagelse. ...
Afrocentrisme Verdensopfattelse eller verdensbillede, hvor Afrika er centrum. ...
Afte Lille, rund hvid plet med en rød ring omkring på ...
Afterparty Festen efter en begivenhed. Festen efter festen. ...
Aftøs Se under afte ...
Agenda Dagsorden, plan. ...
Agentur En agents (for f.eks. skuespillere) forretning. ...
Ågerrente Urimeligt høj rente på et lån. ...
Aggregere Danne summen af en mængde ens enheder. Optage i et ...
Aggregerende Se aggregere. ...
Aggressiv Angribende. ...
Agil Latisk for bevæge eller handle. Hvis noget er agilt er ...
Agitation *Ophidselse. *Arbejdet med at overbevise andre om rigtigheden af noget. ...
Agitere At prøve at overbevise andre om en sags vigtighed eller ...
agitere drive fremad eller bevæge. Kan også bruges om at ophids ...
Agnosi Manglende evne til at genkende sanseindtryk. ...
Agnosticisme Læren om, at det der ikke kan iagttages med sanserne, ...
Agnostiker Tilhænger af Agnosticisme. ...
Agogik Læren om tempoforandring i et musikstykke. ...
Agora Torv, ofte et overdækket torv i byer. ...
Agrikultur Som har med landbrug at gøre ...
Akademi Højere læreanstalt. ...
Akausal Uden årsagssammenhæng ...
Akkrediteret Være blevet givet fuldmagt til noget. ...
Akkreditering *Anvisning på en eller flere banker. *Give bemyndigelse til disponering over ...
Akkumulere Opsamle, forøge, lægge til det eksisterende. ...
Akkumulerende *Forøgende. *Se også akkumulere. ...
akkuratesse Hænger sammen med akkurat og betyder præcision eller nøjagtighed ...
Akkvisition Anskaffelse, erhvervelse. ...
Akkvisitiv Af akkvirere; anskaffe, erhverve. ...
Akkvisitive Se akkvisitiv. ...
Akrobat Gymnastisk kunstner - en der optræder med gymnastiske øvelser ...
Aktuar Akademiker indenfor forsikringsvidenskab ...
Aktør En deltager ...
Akustik 1) Studiet af lyd 2) Lydforhold i et rum ...
Alesere Udbore. ...
Alfanumerisk Noget der kan bestå af både tal, bogstaver, mellemrum og ...
Algebra Form for regning, hvor der bruges bogstaver. ...
Algoritme Alle regler for mekaniske udregninger. ...
Alias Den samme som, andet navn, også kaldet. ...
Alkymist "Videnskabsmand" i ikke gængs forstand, der forsøger at lave guld. ...
Alkymisterne En alkymist var en kemiker, der "i gamle dage" især ...
Allé Vej som typisk har rækker af træer på begge sider. ...
Allegori Det at forklare et begreb med et billede. ...
Alliance Sammenslutning. ...
Allokere Tildele. ...
allokering Se link herunder ...
Allonge Vedhæftning der angiver overdragelse til tredjemand. ...
Almanak Kalender i bogform, hvor hver dag typisk har sin egen ...
Alphanumerisk Se alfanumerisk. ...
<<    Side 2 af 5    >>

Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Misantropi? Superintendent? Eskalere? Dekan? Anti-semitisme?

... eller prøv fremmedord quizzen