- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 1 af 1    >>
Uddelegering Dele ud, ef.eks. arbejdsopgaver ...
Ufranko Porto ej betalt. Modsat franko = porto betalt. ...
Ukurans Det at noget er ukurant, dvs.ikke gangbart. ...
Ukurant Ikke gangbar, forældet. Bruges gerne om valuta. ...
Ultimo Den sidste dag i måneden, kvartalet osv. ...
unfriende At fjerne venskaber. Typisk på sociale medier, hvor tidligere venner ...
Unik Enestående. ...
Unikum Noget enestående, noget der kun er een af. ...
Unilateralisme Ensidighed ...
Unit price Pris pr. enhed ...
Upcycle At genbruge (recycle) og øge en tings værdi inden genbrug. ...
Urban Høflig. ...
Urbaniseringsgrad Graden af urbanisering(by) i et bestemt område. ...
Uselvisk Ikke egoistisk. At noget eller nogen ikke plejer egne interesser ...
Usoigneret Uplejet. F.eks. uhygiejnisk, uvasket, ubarberet person. ...
Utensilier Redskaber. ...
Utilitarisme Kemder du betydningen af ordet? ...
Utopi Urealistisk forestilling eller tanke. ...
<<    Side 1 af 1    >>

Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Kubikfod? Præjudice? co? Paparatzzi? Apokalypsen?

... eller prøv fremmedord quizzen