- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 1 af 1    >>
Deoxyribonucleic Deoxyribo Nucleic Acid = DNA, arvemassen ...
Fosfat Fosforsurt salt. ...
Helium Ædelgas med 2 protoner i kernen. De fem andre ædelgasser ...
kalium Grundstof. potaske. ...
Mercuri Kviksølv ...
Mercury Et grundstof: Kviksølv. ...
Mikroplast Små plastpartikler i vores omgivende miljø. Typisk partikler eller små ...
Natron Fællesbetegnelse for forskellige typer natriumforbindelser. ...
<<    Side 1 af 1    >>

Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Exhaubitionist? Tese? Jiu jitsu? Persistens? Perspektiv?

... eller prøv fremmedord quizzen