- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 1 af 4    >>
Idelig Altid. ...
ideologi politisk, religiøs, filosofisk tankesæt. En række ideer som samlet giver ...
Idiom En fast vending i sproget. Det særlige ved et sprogs, ...
Idiomatisk Det som er specielt ved sproget. ...
Idiosynkrasi Ikke at kunne evne at tåle eller have meget stærk ...
Idiosynkratisk Se Idiosynkrasi. ...
Idiot Tåbe, mindrebegavet person. ...
Ignorance Uvidenhed. ...
Ignorant En uvidende person. ...
Ignorere At lade som om f.eks. en anden person eller et ...
Ikonoklast Person, der fjerner religiøse billeder - ikoner. ...
Illoktionær Den funktion en udtalelse eller ytring har i en given ...
Illokutionær Det en udtalelse eller ytring fortæller/udtrykker på et kommunikativt plan. ...
illusorisk Noget der minder om en illusion (bedrag, indbildning). ...
Imaginal En. ord: relaterer sig til, billedligt, involverer billeder ...
Imaginær ikke eksisterende, skabt ud af fantasien. ...
Imbecil Dum, underbegavet, småt begavet. Forkert stavemåde: imbicil, imbesil ...
Imitation Efterligning ...
Immanens En opfattelse af, at et begreb er indeholdt i et ...
Immatrikulere Indskrive, f.eks. på et studie. ...
Immensurabel Umålbart. ...
Immigrant Indvandrer Forkert stavemåde: imigrant ...
Immigrere Invandre, flytte, indrejse Forkert stavemåde: imigrere, imigration ...
Immun Modstandsdygtig. ...
Impatibel Ikke til at holde ud. ...
Impedans Samlet modstand i elektrisk vekselstrømskredsløb. ...
Imperativ bydemåde, bydende eller bindende ...
Imperialisme Ønske om og forsøg på, at skabe og opretholde et ...
Impertinent Fræk og uforskammet ...
Implant Fremmedlegeme der indopereres i kroppen. ...
implementere Udførelse, gennemførelse af en plan. ...
Implementering Udførelse, gennemførelse af en plan. ...
Implicit Underforstået. Implicitte. ...
implikation indblanding, deltagelse ...
Imposant Imponerende. ...
Impromtu Improviseret digt eller musikstykke der giver sig ud for at ...
Impulsiv Spontan ...
In fine Til slut. ...
In medias res Midt i handlingen. Litterært udtryk. ...
In situ På stedet. ...
In solidum Solidarisk, "en for alle og alle for en". ...
In spe Kronprins Frederik er Konge in spe, fremtidig. ...
in-sito På stedet. ...
Incestuøs Vedrørende blodskam. ...
Inch Engelsk tomme (længdemål). ...
Incitament Ansporing. ...
Incubus Mareridt ...
Index indholdsfortegnelse. (egl. pegefinger.) ...
indigneret harmfuld, opbraget ...
indikativ Et verbum(udsagnsord) der står i indikativ udtrykker hvordan noget er. ...
<<    Side 1 af 4    >>

Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Ambition? O-løb? Latent? Patetisk? Tristesse?

... eller prøv fremmedord quizzen