- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 1 af 3    >>
Racisme Troen på at visse racer er andre overlegne. ...
Racist Racehader. Kan også bruges om en der udviser had overfor ...
Radikalisme Radikale religiøse eller politiske anskuelser. ...
Radius Afstanden fra en cirkels centrum til omkredsen. Også anatomisk betegnelse ...
Rama Sama Novelle af Anders Bodelsen ...
ramasjang ballade, larm eller lystighed ...
Rambla Gågade, strøg. Hovedgaden i Barcelona. ...
Ramin Eksotisk træsort ...
Randomisere Udvælge eller ordne i tilfældig rækkefølge. ...
Randomiseret Udvalgt eller ordnet i tilfældig rækkefølge. ...
Ranger Det er det engelske ord for jæger. Det canadiske beredne ...
Rapport Større eller mindre skriftlig beretning om et bestemt emne eller ...
Rariteter Sjældenheder. ...
Ratificere (verbum) Godkende som gyldig/gældende. Særligt om et lands tiltrædelse af ...
ratificering Godkendelse eller stadfæstelse. ...
Ravnemoder nedsættende, om kvinde, der prioriterer sig selv højere end sine ...
Reaktiv Modvirkende. ...
Rebel En oprører, ballademager der ikke vil indordne sig. ...
Reception *Forlokale til modtagelse af gæster. *Festlig højtidelighed f.eks. for at fejre ...
Receptorer Modtagere. Bruges om proteiner på celleoverfladen, som er følsomme overfor ...
Recipient Den der modtager ...
Recipienterne Modtagerne ...
Reciprokke Omvendte, f.eks. vil det reciprokke af 3/22 være 22/3. ...
Recitation Oplæsning, gentagelse ...
Redebon Parat, klar. som spejderne: Vær beredt! ...
Reducere Formindske. Bruges også i betydningen: at koge en sauce eller ...
Redundans Overflod. ...
Redundant Overflødig. ...
Refendfuget Pudset murværk, hvor fuger i pudset opdeler det i felter ...
Reference Henvisning. ...
Refleksion 1. Genspejling af lys eller billede 2. Eftertanke eller overvejelse Andre former: ...
Refleksioner Overvejelser eller genspejlinger ...
Reflektere Genspejle. F.eks. Lyset blev reflekteret i vandet = lyset blev ...
refugium et sted man "flygter" hen for at få fred og ...
Refurbished Istandsat. ...
Regenerere Genopbygge. Danne på ny. ...
Regi Genstande og tilbehør ved f.eks. et teaterstykke, kostumer, rekvisitter m.v. ...
regime regeringsform, regering eller styrelse. ...
Regina Herskerinde eller dronning ...
Regres Et krav på godtgørelse for noget man har betalt på ...
Regression Tilbagegang. ...
Regulativ Retningslinie, forordning, regel. ...
Rehabilitering *Æresoprejsning. *Forberedelse af f.eks. fængselsindsatte til genindsættelse i samfundet. ...
Reinkarnation Genfødsel. ...
Rekognoscere Undersøge et landskab eller en fjende - f.eks. før et ...
Rekognoscering Det at rekognoscere. ...
Rekvirere Sende bud efter, bestille. ...
Relaps Tilbagefald ...
relation 1. sammenhæng, forbindelse, forhold 2. referat eller beskrivelse (beretning) ...
Relativ Forholdsvis, afhængigt af andre faktorer. ...
<<    Side 1 af 3    >>

Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Flatterende? Parcelhus? Modificere? Ranger? Cand. mag?

... eller prøv fremmedord quizzen