- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 1 af 4    >>
s.m.b.a. Selskab med begrænset ansvar ...
Sabbat Jødisk hviledag. ...
Sabotage Bevidst ødelæggelse af bygninger, maskiner m.v. eller forhinding eller besværliggørelse ...
Sakristi Helligt rum i kirken, hvor præsten ifører sig sin præstekjole ...
Salve *Medicinsk eller kosmetisk "creme". *Geværsalve; affyring af en række skud hurtigt ...
Salveten Er man "i salveten" er man i sikkerhed. ...
samsurium blanding ...
Sanering Istandsættelse, oprydning. ...
Sanitør Rengøringsmedarbejder. ...
Sanktionere Det at udstede en sanktion. ...
saprofyt en rådplante der lever på eller af rådnende materiale. Andre former: ...
sarkasme Ironi, at komme med en ironisk bemærkning ...
Sarkastisk Ironi, at komme med en ironisk bemærkning ...
Satanisme En trosretning der i ordets forstand, henvender sig til det ...
savage Vild, brutal, ustyrlig, vildskab eller uciviliseret Slangord for noget der er ...
Scenisk Noget der hører til scenen, et scenisk landskab er nærmest ...
Schwabisk gugelhupf Kage, der minder om sandkage, bages i en særlig form ...
scientiarum naturvidenskab eller matematik. Bruges i forkortelse af titler som cand. ...
Scoop Sensation. ...
Scrum En agil udviklingsmetode med rødder i softwareudvikling. Scrum er en ...
Segment Stykke, udsnit. ...
Segmentering Leddeling, opdeling i udsnit. ...
Segregation Udskillelse, afsondring, adskillelse. ...
Sekel Et århundrede. ...
Sekularisering Verdsliggørelse. ...
sekulær 1. hundredårig (100 år) eller noget der sker hvert hundrede ...
Sekundære I anden række, i modsætning til primære. ...
sekventiel Noget som foregår i en bestemt rækkefølge. Først a og ...
Selektion Udvælgelse ...
Selektiv Udvælgende, skelnende. ...
Selfie Selvportræt typisk taget med håndholdt mobil telefon kamera eller andet ...
Selvdestruktiv Seludslettende eller selvødelæggende ...
Selvstændig Uafhængig. (Eks. om erhvervsdrivende med egen virksomhed) ...
Semafor Lyskurve eller signalmast ...
Semantiker Person der studerer eller forsker i semantik (læren om sprogets ...
Semantisk Betydningsmæssig. ...
Sensibel Følsom, måske endda overfølsom, sart ...
Sensitiv Meget følende eller overdrevent følsom Andre former: sensitivitet ...
Sensor Føler, instrument der kan "føle", f.eks. varme. ...
Sentinel Engelsk: En vagt. ...
Seperatisme Det, at ville skille sig ud. At have særlige standpunkter. ...
Seponeres Lægeligt: Ophøres. Feks. om medicin. ...
Serin Essentiel (livsnødvendig) aminosyre. ...
Service *Den samlede betjening fra en handlende. *Alt det man dækker bord ...
Servo Servus betyder slave på latin, så servo bruges eksempelvis om ...
Sexappeal Erotisk tiltrækning ...
Sexolog Person der har sexologi som fagområde. ...
Shiitisk En af islams hovedretninger, som modsat sunnitter ikke følger sunna. ...
Shitstorm Harme eller vrede rettet mod en virksomhed, person eller organisation. ...
Shopping Engelsk ord for det at handle. Bruges almindeligt i det ...
<<    Side 1 af 4    >>

Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Kommunitarisme? Heautontimorumenos? Legater? Incubus? Aquisita?

... eller prøv fremmedord quizzen