- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 1 af 2    >>
Habitus Fysisk fremtoning, holdning, væremåde. ...
Hack Et hack er en genvej eller smutvej, der kan gøre ...
Haiku Japansk digttradition på 3 linier a 5, 7 og 5 ...
Halal Særlig muslimsk måde at slagte dyr på. ...
håndakt Svært at finde definition på: optegnelser og noter der indgår ...
Handicap *"Fejl" ved kroppen der hindrer eller besværer een i, at ...
Hanrej Mand hvis kone har været utro (eller er) ...
Happening Event eller begivenhed der involverer alle tilstedeværende ...
Hardcore Hård. Kan bruges i mange sammenhænge. En modsætning kan være ...
Harmoni Harmoni er et udtryk for fred, ro og fordragelighed. Lever ...
Harniskklædte Klædt i rustning. (2. vers i "der er et yndigt ...
Hashtag Oversat til dansk hedder dette tegn havelåge eller firkant. Symbolet ...
Havari Sammenbrud, nedbrud, uheld. F.eks. kan en bil havarere i en ...
HDMI High-Definition Multimedia Interface. Til overførsel af lyd og billede mellem ...
HDTV High Definition TV. Nyt TV format med langt bedre kvalitet ...
Heautontimorumenos Selvplageren. Græsk komedie. ...
Hedonisme En filosofisk teori der lyder på, at adfærd bestemmes af ...
Hedonist Tilhænger af hedonisme. ...
Hegemoni Overherredømme. ...
Hekto 100. Benyttes i meter-systemet, for eksempel: Hektoliter=100L ...
Helium Ædelgas med 2 protoner i kernen. De fem andre ædelgasser ...
Hermeneutik Lære om fortolkning, især i forbindelse med fortolkning af Biblen. ...
Hermeneutisk Vedrørende hermeneutik. ...
Hermetisk Fuldstændig tæt, lufttæt, utilgængelig. ...
Hermit Eneboer ...
Hetz En decideret kampagne, særligt i medierne, hvor formålet er at ...
Heuristik Lære om de metoder der bruges til at finde nye ...
Heuristisk Undersøgende, søgende. ...
Hierakisk Niveauopdelt, opdelt efter rangorden. ...
Hierarki Lagdeling, rangfølge. ...
Hindu Kan være betegnelse for inder eller tilhænger af hinduisme ...
Hipster bruges til at beskrive utroligt smarte mennesker (typisk stil). Altså ...
Hjalet Hønsepinden ...
Hjemmel At have (lovmæssigt) ret eller kompetance til.. ...
Hjerneflugt Flugt af højtuddannede eller folk med specialviden fra eksempelvis firmaer ...
Hobit Væsen fra literaturen. J.R.R. Tolkiens "Hobitten" og trilogien "Ringenes Herre" ...
Holisme En idé om, at verden består af helheder der udvikler ...
Holistisk Holisme; en idé om, at verden består af helheder der ...
Homo Sapiens Mennesket. ...
Homogen Ensartet ...
Homonym Ord der staves på samme måde, men har forskellige betydninger. ...
Homoseksuel Erotisk tiltrukket af eget køn. ...
Homøoparti Behandling af sygdomme ved at give lægemidler og kemiske stoffer, ...
Honorær Ulønnet, indbringer kun ære. ...
Hors d'oeuvre En appetizer eller lille hapser, som serveres inden et måltid. ...
Hortikulturel Som har med haver og planter at gøre ...
Hostcomputer Værtscomputer. Kan bruges om server eller computer der kobles op ...
Hotpants Meget korte, stramtsiddende shorts. ...
Hotspot Kan direkte oversættes til et varm sted. Hotspot bruges om ...
Hoveri Storsnudethed, snobbethed. ...
<<    Side 1 af 2    >>

Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Kaserne? Integritet? Brosme? Parømia? Kanoniseret?

... eller prøv fremmedord quizzen