- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 1 af 4    >>
Dab En dansebevægelse hvor begge arme peger til samme side og ...
Daguerreotypi Den tidligste form for fotografi(1837). Som film brugtes en forsølvet ...
Danarige Betegnelsen danarige bruges som poetisk navn om Danmark. Danas rige ...
Davre Morgenmad ...
De facto Det virkelige, faktiske. ...
Dead-line Frist ...
Debil Lettere mentalt udviklingshæmmet. ...
Decenium Årti ...
Decentralisering Spredning af beslutningskompetencen, fordeling af magt. ...
Decharge Godkendelse af regnskab, fritagelse eller aflastning fra en byrde. ...
Decibel Måleenhed for lydstyrke ...
Decoupage Teknik til udsmykning ved hjælp af forskellige papirtyper, der påklistres ...
Decubitus Liggesår. ...
Dedikere Tilegne til nogen eller noget. ...
Deduktion I juridisk forstand; fremlæggelse af sag og nelæggelse af påstand. ...
Deduktiv Noget der bygger på deduktion. ...
Deepfake Ordet deepfake er en sammensætning af "deep learning" og "fake". ...
Defaitisme Nederlagsstemning, selvopgivelse. Det modsatte af kampgejst. ...
Defektrice Famakonom. Mellemlang uddannelse mhp. arbejde på et apotek. ...
Defensiv I forsvarsposition, afventende. Modsat offensiv, angribende. ...
Definere At karakterisere noget. ...
Definitivt Bestemt, endeligt, endegyldigt, sikkert. ...
Degenerere Forfalde, f.eks. indavle og derved ødelægge generne. ...
Degenerering Se degenerere. ...
Degressiv Aftagende ...
Deja vu "allerede set" Oplevelsen af at have oplevet dette øjeblik før. ...
Deja-vu Når man pludselig synes at have oplevet en bestemt ting ...
Dejavu Se Deja-vu. ...
dekadence se også dekadent. Forfald eller opløsning. ...
Dekadent *Forfinet til det sygelige, i forfald, degenereret. *Tilhænger af dekadentismen. ...
Dekalog En bog eller film i 10 dele (10 =deka)(sv. til ...
Dekan Universitetsfakultets leder ...
Deklarativ Forklarende. ...
dekommodificering gøre uafhængig af en vare - afvareliggørelse. Eksempelvis at arbejderen ...
Dekonstruktion En form for tekstfortolkning, der bruges med udgangspunkt i at ...
Delimitation Afgrænsning, begrænsning Andre former: at delimitere, at være demotiveret ...
Deluxe Når noget er deluxe så har det en høj kvalitet, ...
Demagog Folkeforfører. ...
Dement En person der lider af demens. ...
Demografisk Videnskaben om befolkningstilvækst/nedgang. ...
Demokrati Styreform, hvor et lands styre varetages af folkevalgte repræsentanter. ...
Demotivere At fratage eller fjerne motivationen Andre former: demotivation ...
Denerveret Uden nervekontakt. ...
Densitet Tæthed ...
Denter Syninger der laver en forhøjning ...
Deocentrisk Som har Gud/det guddommelige i centrum. Modsat f.eks. antropocentrisk. ...
Deontologi Det der SKAL læres. ...
Deoxyribonucleic Deoxyribo Nucleic Acid = DNA, arvemassen ...
Deponere At sætte til opbevaring ...
Depositum Foreløbig udbetaling, beløb der er givet i pant for noget. ...
<<    Side 1 af 4    >>

Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Densitet? Eksponere? Protektionistisk? Empirisk? Cyber Monday?

... eller prøv fremmedord quizzen