- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 1 af 2    >>
C.V. Curriculum Vitae, levnedsbeskrivelse mht. job/karriere. Vedlægges jobansøgninger. ...
Campus Universitetsområde. Fra latin og betyder åbent område eller slette. ...
Campylobacter En bestemt type bakterier. ...
Cancer Kræft. ...
Cand Kandidat på dansk og er en akademisk grad. Svarer typisk ...
Cand. Forkortelse af candidatus (hankøn) og candidata (hunkøn). Betegner den første ...
Cand. mag Kanididateksamen på universitetet i et humanistisk hovedfag ...
Cand.pharm. Candidatus/Candidata Pharmaciæ Farmaceut ...
Carpaccio Vittore Carpaccio, Italiensk renæssancemaler (1450-1525); Ret opkaldt efter V.Carpaccio bestående af ...
Carpe Diem Grib dagen. En opfordring til at leve i nuet. ...
Castrum doloris Fra latin: smertens leje. Castrum doloris er en fast del ...
Catch 22 Titel på roman af Joseph Heller fra 1961. Catch-22, catch ...
Caudalt Anatomisk: i retning af halen ( i modsætning til cranielt ...
Causeri Underholdende foredrag, forelæsning eller skrift. ...
Cdrom drev cd-rom drev: det drev på computeren hvori man lægger sine ...
Censor "Med-dommer" der ikke eksaminerer ved eksaminer, men er med til ...
Centimer Øreenhed i Frankrig, Schweitz og Belgien. ...
certifikat Dokument der beviser ægthed, kvalitet eller gyldighed. ...
Chalet Sæterhytte. ...
Chateau Fransk for slot. ...
Chatrum Fra engelske Chatroom. Et sted på internettet hvor man i ...
Chauvinisme At foretrække noget ( feks. mænd) og derfor at udøve ...
Checke Kontrollere, undersøge. ...
Chick flick Slangord for film der primært handler om kvindelige karakterer og ...
Cirkulære Rundsendt skrivelse, for eksempel med uddybende regler for brug af ...
Cirkulærer Se cirkulære. ...
Civil Borgerlig, f.eks. en ikkemilitær person, en ikkeuniformeret person. ...
Civilisation Et samfunds tekniske og materielle udviklingsstadie. ...
Clearing Modregning, udligning. ...
Clickbait Kort ord, sætning eller titel, der er skrevet for at ...
Cliffhanger Når noget er lige så spændende, som at hænge ud ...
Cloroform Eller kloroform: anestæsimiddel (dvs. bedøvelsesmiddel), der ikke bruges længere. ...
co co. eller c/o. Engelsk for "care off". (Boende) hos c/o anvendes ...
Columna Hvirvelsøjlen, rygsøjlen. Lægefagligt udtryk. ...
Common sense Sund fornuft, almindelig viden. ...
Communion Se kommunion ...
compliance i overensstemmelse med eller følger reglerne eller standarderne ...
Conditioner Hårbalsam med formålet at forbedre hårets udseende. ...
Confitere Confitere er et gastronomisk udtryk fra fransk og er en ...
Connoisseur Kommer af det franske ord connaître (at vide/kende). En der ...
Consensus enighed ...
Courgette Squash eller zucchini. Grønsag i familie med græskar. ...
Coverband Band der udelukkende spiller andres musik og tekster ...
Cowboy Cowboy i sin oprindelige betydning fra USA er en kvæghyrde. ...
CPU Engelsk forkortet ord anvendt til computere. "Hjernen" i computeren en ...
crave At hungrer eller har trang til noget. Længes efter noget andre ...
Crew Mandskab. Egentlig et engelsk ord. ...
Crossfit Motionsform. Crossfit er typisk en kort træningsform med høj intensitet, ...
Cunnilingus At opnå seksuel tilfredsstillelse ved at de slikke kvindelige kønsdele. ...
Curettage Kirurgisk udskrabning ...
<<    Side 1 af 2    >>

Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Disruption? Boheme? Verbigeration? Fænomenologi? Restitution?

... eller prøv fremmedord quizzen