- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 1 af 2    >>
Naiv godtroende, barnlig, uerfaren ...
Nano Nano- er en angivelse forrest på måleenheder, der angiver 1 ...
Naos Fra græsk om det inderste rum på et tempel ...
Narcis Planteart i slægten Narcissus. F.eks. påskeliljer. ...
Narcissisme Selvoptagethed der nærmer sig det sygelige. ...
Narcissist Karakteriserer en person som er overdrevent selvoptaget, og som bruger ...
Narcissistisk Se Narcissist eller Narcissisme. ...
Narkolepsi Tilstand der giver pludselige anfald af kortvarige søvntilstande. ...
Narkose Fuld bedøvelse. ...
Narrativ Fortælling, fortællende. ...
Narrative Se narrativ ...
Nates Balderne på bagdelen ...
Natron Fællesbetegnelse for forskellige typer natriumforbindelser. ...
Nefropati Nyresygdom ...
Negligerer Ignorerer, overser med vilje, forsømmer. ...
Negligeret Overset, udeladt, ikke taget i betragtning ...
Nekrolog Dødsskrift. Findes ofte i aviser og tidsskrifter, hvor man kan ...
Nekrose Dødt væv ...
Neksus Forbindelse. Grammatisk set er det forbindelsen mellem subjekt og verballed, ...
Nemesis Den straf guderne ifølge græsk mytologi nedkaster over en, der ...
Nepotisme Begunstigelse af egne familiemedlemmer, f.eks. ved besættelse af gode stillinger. ...
Nestor Velgører. ...
nettet Hyppigt brugt som forkortelse for internettet ...
Nettoyage Afvaskning, vask, renselse ...
Neurologi Læren om nervesystemet og dets sygdomme. ...
Neuron Udløbere af nerveceller, nervetråde. ...
Neurotiker Et menneske der lider af en Psykisk lidelse, der består ...
Neurotransmitter Et stof, der transporterer nerveimpulser fra centralnervesystemet til et givent ...
Nexus Se neksus. ...
Nihilisme (Filosofi) Retning der fornægter alle værdier. (Litteratur) Retning der er ...
Nihilistisk Vedrørende nihilisme. ...
Niqab Niqab er et slør der bæres foran ansigtet sammen med ...
Nirvana Den højeste tilstand af lykke, i Buddhismen er det udslettelsen ...
Nomen Betegnelse der dækker over substantiver, adjektiver og pronominer. ...
Nomenclatur Et bestemt fags fagudtryk. F. eks. kan man sige, at ...
Nomenklator Navnefortegnelse. ...
Nomotetisk Lovgivende. ...
Nondeklarative Ikke-oplysende, ikke-forklarende. ...
Norm *Gennemsnit. *Regel el. mønster. ...
Normafikatorisk let henkastet, ligegyldigt ...
Normal Vanlig. almindelig. gennemsnitlig. kan også bruges som "almindeligt accepteret" ...
Normativ Noget der fastlægger hvordan noget skal udføres eller gøres. ...
Normcore Normcore er en trend, der handler om at gå i ...
nostalgi Nostalgi; sammentrækning af det græske nostos (hjemrejse) og algos (smerte). ...
Notarius publicus Embedsmand der underskriver dokumenter for at bevidne disses gyldighed. ...
Notorisk Vanemæssigt, almindeligt udbredt. ...
Nudist Person, som, af overbevisning, kun går med tøj af praktiske ...
Nutte "Nu ikke" (de ve je nutte~det ved jeg nu ikke) ...
Nyfigen Nysgerrig på en ubehagelig måde ...
Nypuritanisme Betegnelse for modvilje imod det seksuelle. Efter Puritanismen, der er ...
<<    Side 1 af 2    >>

Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Revitalisering? Terroir? Chalet? Perspektiver? Testikel?

... eller prøv fremmedord quizzen