- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 1 af 2    >>
Vakant Ledig. ...
Vakante Ledige ...
validering verificere, bedømme, evaluere, gøre gyldig Andre former: valideret, validere ...
Validitet Gyldighed, rigtigheden af et resultat. ...
Value Stream Mapping Værdistrømsanalyse. Bruges i forbindelse med LEAN produktion ...
Vanitas Forfængelighed. ...
Varia "Flertalsord". Forskellige ting, skrifter med forskelliget eller blandet indhold. ...
Varicer Åreknuder. ...
Vaskulær Vedr. blodkar. ...
Vatter Når noget 'er i vatter' er det vandret, eller lodret, ...
Vederkvæge Gl. dansk ord for forfriske. ...
Vederlagsfrit Ordet er ikke et fremmedord, men et almindeligt brugt dansk ...
vegetar En person der lever af planteføde typisk suppleret med mælkeprodukter ...
Vegetativ Noget der vedrører vegetere. ...
Vegetere *Gro. *Uvirksom, stille. ...
vegeterende se vegetere ...
Vektor Matematisk størrelelsesbegreb der både består af en talværdi og en ...
Vektorer Flertal af vektor. ...
Velartikuleret Veltalende. ...
Vendetta Blodhævn. ...
Verbal Oral, Mundtlig ...
Verbale Mundtlige, eller som har med det talte sprog at gøre ...
Verbigeration Sindssygelig talestrøm uden mening. ...
Verdslige Ikke-kirkelige. Alt, hvad der ikke har med kirken og religionen ...
Verificere Sandsynliggøre. Sige, at noget er rigtigt. Latin: Verus (sand) ...
Vernakulisme Sprogfejl i et fremmedsprog, der er opstået under indflydelse af ...
Versatil Vendbar, foranderlig, smidig. ...
Versatilt Se versatil. ...
vertikal lodret i modsætning til horisontal (vandret) ...
Vidje Bøjelig gren, pilegren til fletning. Vidjekurv eller vidjereuse er fletværk ...
Viis Klog, lærd. ...
Vindheks Tør, løsrevet art busk der blæses hen over ørken- eller ...
vintage bruges nårmalt om årgang af vin (gerne bedre marker og ...
Vinøs Vinagtig, indeholdende alkohol. ...
viril mandig eller mandhaftig ...
Virtuel *Kunstig. *Noget ikke-fysisk tilstedeværende, der alligevel synes tilstedeværende. ...
Virus *Mikroskopisk smitstof. *Fil/program der er programmeret til at "inficere" fremmede filer ...
Vis-à-vis Ansigt til ansigt. ...
Visualisere *Gøre synligt, f.eks. ved hjælp af tegning eller graf. *Se noget ...
visuel synlig. visuelle indtryk eller en visuel metode er noget der ...
Vitale Levende eller levedygtige ...
Vitalisering Levendegørelse, give livskraft. ...
Vitriålen Skæmtsomt om vitriol. Giftigt blåt kobberfarvestof. ...
Vivificere Levendegøre ...
Vokabularium Ordforråd, ordbog. ...
Volapyk Vrøvl. ...
Volatilitet Udsving i aktiekurser ...
Voltampere Det samme som Watt, et mål for elektrisk effekt. ...
vomere kaste op. forkert form: vomittere, vomitere ...
Vomitus Opkastning. andre former: vomere (kaste op) Forkert udtryk: vomittere, vomitere (kaste op) ...
<<    Side 1 af 2    >>

Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Ø? Dogme? Maskulin? Dyslexi? Streaming?

... eller prøv fremmedord quizzen