- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 1 af 5    >>
Pacificere Gøre rolig og fredelig. Det kan være pacificering med magt, ...
Pacifist Tilhænger af fred, modstander af krig og krigshandlinger. ...
Pagina Side ( i bog) jævnfør engelsk: page ...
Palindrom Ord eller sætninger der kan læses ens både forfra og ...
Palliativ *Lindrende. *Lægemiddel der dæmper eller fjerner symptomer uden at helbrede. ...
Palpere At undersøge noget ved at føle på det med hænderne. ...
Palpitation Hjertebanken. ...
Palpitere Slå (om hjertet). ...
Pandemi Næsten samme betydning som epidemi, men som vedrører hele befolkningen ...
Panorama Udsigt hele vejen rundt. Vægmaleri eller foto der viser udsigten ...
Pantenol Et forstadie til et B-vitamin. ...
Paparatzzi Fotograf, som tager meget private billeder (helst med sexuelle undertoner) ...
Par exellance Frem for alt ...
Para Tyrkisk mønt. ...
Parabel (Matematik) Grafen for et andengradspolynomium, dvs. en ligning af typen ...
Paradigma Forbillede, mønster. ...
Paradigme Mønster. Bruges både om en tids dominerende videnskabelige arbejdsområde (samt ...
Paradoks Fornuftsstridig påstand der trods alt viser sig at indeholde en ...
Paradoksal Tilsyneladende selvmodsigende. ...
Parafili Afvigende seksuel orientering. ...
Paragon Prøvesten. ...
Paralysere Lamme. ...
Paralyseret Lammet, handlingslammet. ...
Paramediciner Egentlig: Ved siden af lægen. En person, som ikke er ...
Parameter *Hjælpevariabel (især i matematik). ...
Parametre Hjælpevariabler. ...
Paranoia Sindslidelse der giver sig udtryk i forfølgelsesvanvid og vrangforestillinger. ...
Parapsykologi Egentlig: Ved siden af psykologien. Læren om de overnaturlige fænomener. ...
Parasit En snylter. Eks. en plante der gror på en anden ...
Parcelhus Et hus, der er bygget på en grund, der er ...
Parenteral Uden om tarmen. Kan eksempelvis være injektion i blodbanen af ...
Parentetisk Som står i en parentes, dvs. ubetydelig, uden betydning for ...
Paritetisk Ligeberettiget. ...
Paroksysme Ophidselse; pludselig forværring af sygdom. ...
Partout For enhver pris. ...
parænese Tale der forsøg at formane ...
Parømia Ordsprog. ...
Passion Lidenskab, tilbøjelighed. ...
Patent Eneretten til at producere et produkt. ...
Patetisk Bruges ofte for "ynkelig", men betyder egentlig lidenskabelig, værdig, følelsesfuld. ...
Patina Et præg af ælde, grønt lag på kobber eller bronze ...
Patogene Sygdomsfremkaldende. F.eks. er salmonellabakterien DT104 patogen. ...
patologi læren om sygdommene Andre former: Patologisk - sygelig patolog - en læge der ...
patos lidenskab eller noget man er grebet af ...
Patriarkalsk Af patriark. Familieoverhoved, overherre. ...
Patriotisk Fædrelandskærlig ...
Patriotisme Loyalitet overfor ens fædreland, nationalisme ...
Patronat Beskyttelse, forstanderskab. ...
Patronatet Se patronat. ...
Pax Fred. ...
<<    Side 1 af 5    >>

Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Testikel? Parcelhus? Faktorer? Alkymist? Imperativ?

... eller prøv fremmedord quizzen