- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 1 af 3    >>
Macerere Opbløde i vand. ...
Macereret Opblødt i vand. ...
Mach 1 Lydens hastighed. 500 m/s. ...
Mag. Magisterkonferens. Akademisk grad. ...
mag. art. Magister artium. Magister ved humanistist fakultet. ...
Mahogni Eksotisk, mørkebrun, hård træsort ...
Maillard Maillard effekten er den vi anvender ved stegning og bruning ...
Makarisme Saligprisning ...
Makrofag Celletype, som indgår i immunforsvaret. (Makro=stor, fag=æder) ...
Mammografi Røntgenundersøgelse af brystet. Mamma= bryst, grafi=afbildning. ...
Manager Forretningsfører. ...
Manchet *Omlag på ærme. *Lille indledning til en aviskronik. ...
Mandalay By i Myanmar ...
Manifest Åbent brev eller en bekendtgørelse ...
Manifestation Tilkendegivelse, at vise sin mening Andre former: at manifestere, manifestering ...
Manipulation Ufin eller uhæderlig behandling, handling der bliver gjort med skjulte ...
Manitu Indiansk guddom, ånd. ...
Mantra Hemmelig trylleformular eller tale man siger for sig selv. ...
Manus Kort ord for manuskript. ...
Mareridt Uhyggelig drøm. ...
Margin Afstand mellem to fysiske eller ikke-fysiske punkter. ...
Marginal Lige på grænsen, på kanten af, i randområdet ...
Marginalisering Proces der medvirker til hel eller delvis udstødelse (af f.eks. ...
Markant I udbredt grad, iøjenfaldende, som skiller sig ud. ...
Marxisme Socialistisk teori grundlagt af den tyske filosof Karl Marx. ...
Maskulin Mandig ...
Masochisme Seksuel lyst til eller tilfredsstillelse ved fysisk eller psykisk vold ...
Mastitis Brystkirtelbetændelse. ...
Masturbation Onani, seksuel selvtilfredsstillelse ...
Mat Det modsatte af blank. ...
Materialisere Gøre til stof eller materiale. ...
Matriarkat Et styre, hvor kvinder har magten. I modsætning til patriarkat, ...
Matrix *Livmoder. *Matematisk beregningsform. ...
Me Too Ofte skrevet #Metoo, Me Too eller #MeToo. Kan direkte oversættes ...
Medie *Kanal til offentliggørelse af information. *Middel til dyrkning af bakterier. *Person der ...
Mediere Mægle i en strid mellem to parter. ...
Medikoteknik Teknik i lægevidenskabens tjeneste. ...
Medikoteknisk Teknik som benyttes indenfor medicinalindustri og sygebehandling. ...
medio Midt i eller i midten. Eksempelvis medio maj måned, som ...
Meditation Fra det latinske ord meditari - overveje. En selvfordybende tilstand ...
Megalomanisk Megalomani betyder storhedsvanvid, megalomanisk er så "som har med storhedsvanvid ...
Melankoli Sindslidelse der giver sig udslag i tungsind, nedtrykthed samt nedsat ...
Melankolsk Nedtrykt, tungsindig. ...
Melankolske Triste ...
Melodramatisk Melodramastil, overdrevet følelsesladet, højtravende, patetisk. ...
Mentalitet Samling af grundholdninger der beskriver en gruppe eller et folk. Livssyn ...
Mercuri Kviksølv ...
Mercury Et grundstof: Kviksølv. ...
Merit Fortjeneste. ...
Meritter Se merit. ...
<<    Side 1 af 3    >>

Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Antropocentrisk? Fluorescerende? Fatalist? Genogram? Konstituere?

... eller prøv fremmedord quizzen