- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 1 af 1    >>
Labil Noget der let forandrer tilstand. ...
Labilitet At være labil. ...
Labskovs Labskovs, traditionel ret bestående af kogte, melede kartofler/grov kartoffelmos, kød ...
Laissez faire Skødesløs, lade stå til, at tage tingene som de kommer Forkerte ...
Lakmusprøve En kemisk prøve, som kan bestemme om noget er en ...
Lakonisk I lakonien bedre kendt som Sparta, lærte folk at udtrykke ...
Lakune Fordybning, hulrum, manglende stykke. ...
Lamenteret Jamret, brokket sig over. ...
Lancere Præsentere noget nyt, f.eks. et nyt produkt, for kunderne/offentligheden. ...
Langmodig Kedelig, langtrukken, sen. ...
Lapidarisk At udtrykke sig kort og klart. ...
laptop Bærbar computer. ...
Latenstid Den tid der går fra en bestemt påvirkning af noget ...
Latent Sovende, skjult, som ikke kommet frem eller f.eks. i udbrud. ...
Lavvo Telt som Samer bruger om sommeren under flytning af rener. ...
Lease Leje, udleje. ...
Legater Flertal af legat: en pengedonation, man især som studerende kan ...
Legitim Lovlig, retsmæssigt iorden. ...
Legitimitet Lovlighed. ...
Legitimt Noget der vedrører legitim. ...
Lemfældig Uansvarlig. ...
Leucocyt Hvidt blodlegeme ...
Leverance En sending varer der skal afleveres indenfor et vist tidsrum. ...
Leverancen Se leverance. ...
Liberalisme Samfundsform der tilstræber mindst mulige styring fra staten og dermed ...
Libido Seksualdrift. ...
Licitation En slags auktion over et stykke arbejde der skal udføres, ...
Lidenskab Passion ...
Likviditet Betalingsdygtighed. ...
Limiteringen Begrænsningen. (af limes= grænse) ...
Lineær Ret som en linie ...
Lingeri Finere undertøj til kvinder. ...
Liniær Ret som en linie ...
Lipoxydase Enzym, som kan ilte fedt ...
Liquet Klart, indlysende. ...
Litra, litrering  ...
Liturgi Indretningen af offentlige gudstjenester i kristne kirker. ...
Lix "Læsbarhedsindex" Måleenhed for hvor letlæselig en bog eller tekst er. ...
Lobbyist Person der driver lobbyvirksomhed, dvs. forsøger at påvirke betydningsfulde eller ...
Lockout Lockout betyder at arbejdsgiveren sender medarbejderne hjem uden løn. Så ...
Logisk Fornuftigt, giver mening. ...
Logistik Beregning af hurtigste, fornuftigste og mest omkostningsbesparende måde, at fragte ...
longitude længdegrad i geografisk betydning ...
Lot nr Hvis en vare produceres i batche er disse typisk nummereret ...
Lukrativ Indbringende. profitabel. Også som udsagnsord: lukrere = profitere (på noget). ...
Lumbago Hekseskud, smerter over lænden. ...
Lumen Enhed til brug for måling af den totale lysmængde, en ...
Lutherske Som har med Luther eller Luthers lære at gøre. ...
<<    Side 1 af 1    >>

Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Causeri? Kommunion? Decoupage? Indoktrinere? Dropinette?

... eller prøv fremmedord quizzen