Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.


Skriv bare lidt af ordet


Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Babinsky? Sarkastisk? Autonom? Febrilsk? Hypotoni?

... eller prøv fremmedord quizzen