- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 1 af 2    >>
O-løb Orienteringsløb ...
OAPster Old Age Pensioners - en bevægelse i samfundet som handler ...
Obduktion Undersøgelse af lig eller kadaver for at fastslå dødsårsagen. ...
Obediens i ærbødighed ...
objektiv ikke farvet af personlige holdninger (subjektiv). Kan også være teknisk betegnelse ...
Observere Iagttage. ...
Obskur Fra latin for ukendt, mørk eller dunkel. Obskur bruges om ...
Obskøne Stødende, forargende. ...
Occidental vesterlandsk eller vestlig. Det sted hvor solen går ned ...
Oceanografi Havforskning ...
Odiøs Modbydelig, forkastelig. Anden bøjning: odiøst, odiøse ...
Odometer Trip- og distancetæller ...
Odontofobi Tandlægeskræk. ...
Oenoteque Vinsamling ...
Off-shore Egentlig "væk fra kysten". Betegnelse for noget, der står i ...
offensiv angribende i modsætning til forsvarende eller defensiv ...
Offshore Omskrevet: ud fra kysten. Bruges eksempelvis om olieproduktion og fiskeri ...
OK Boomer Ok Boomer er et udtryk eller en kommentar, der bedst ...
Okkult Skjult, hemmeligt. ...
Okulist Øjenlæge. ...
Okulær Noget der vedrører øjnene. ...
Olfaktorisk Som har med lugtesansen at gøre ...
Oligarki Fåmandsvælde, stat eller land styret af få personer eller familier. ...
Ombudsmand Embedsmand valgt af folketinget til at overvåge den offentlige forvaltning ...
Omnipotens Omni=alt+potens=evne. At kunne alt. ...
Omnipotent Omnipotens er tilknyttet den narcissistiske tilstand. Omnipotens – almagtsfølelse; et ...
Ondulinum Bølgepap ...
Onomatopoietikon Lydord, gengivelse af lyden som ord, f.eks. klask, bang, spoing, ...
Ontogenese Individets udvikling fra ægstadiet til individ. ...
Ontologi Læren om det værende. ...
Operationel Noget der angår den praktiske brug. ...
Operativ *Funktionel, handledygtig. *Om operation i medicinsk forstand. ...
Ophav Der hvor noget stammer fra. ...
Opponerede Modsagde. Af opposition, se dette. ...
Opportunist En person, der udnytter alle muligheder til eget fremme. ...
Oppression Undertrykkelse. ...
Opsætsig Uefterrettelig, uartig, ulydig. ...
Orator En taler, som er god til at holde tale. ...
Ordinal Rækkefølge eller orden. talerorden. ...
Ordinans Lovbestemmelse, især i forhold vedrørende kirker. ...
Ordinære Almindelig, også nedsættende i betydningen jævn, kedelig. ...
Ordkløver Person der ynder at hænge sig i detaljer omkrings ords ...
Ordopæd Ekspert i ortopædi. ...
Orfismen Religion indstiftet af Orfeus. prediker mildhed og sjælevandring. ...
Organisation Sammenslutning, forening af f.eks. virksomheder eller mennesker med samme interesser. ...
Organisere Ordne, fremskaffe, sammenslutte, indrette. ...
Origo *Skæringspunktet mellem akserne i et koordinatsystem. *Oprindelse, udspring, begyndelse. ...
Orkestrering At udvælge de instrumenter man vil have i orkesteret til ...
Orkideer Planter af liljefamilien. Kendt for de mange arter med smukke ...
Ornitologi Videnskaben om fugle ...
<<    Side 1 af 2    >>

Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Bruttonationalprodukt? Lidenskab? Antisemit? Randomisere? Harmoni?

... eller prøv fremmedord quizzen