- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 1 af 4    >>
E-handel Handel via internettet ...
E-zine Elektronisk magasin. Electronical Magazine. Kan også kaldes et webzine ...
ebola Ebola eller Ebolafeber er en menneskelig sygedom, der skyldes Ebolavirus. ...
Ebriation Fuldskab. ...
ebrieret fuld eller beruset ...
Echelon Trinvis. Trinvis opstilling. ...
EDB Programel Program til computere. ...
Edukativ Undervisende ...
efemer kortvarig, tilfældig, forbigående eller uden varig værdi Andre former: efemere, efemerisk ...
Efferent Om nervebaner: som leder impulsen væk fra centralnervesystemet ( foreksempel ...
Egal jævn eller lige. ens med eller overensstemmende Andre former: egale, egalt, ...
egocentrisk At stille sig selv i centrum uden tanke på andre ...
Egocentrisme Den holdning at se sig selv som centrum. ...
Egoistisk En, som kun tænker på sig selv, er egoist. Af ...
Ejakulation Sædudtømmelse. ...
Ekko Genklang. ...
Eklatant Overbevisende, slående. ...
Eklektisk Udvælgende. Er en tankegang der forener forskellige ideer og tankegange Forkert ...
Ekletisk Sammenkog. Ex. en metaanalyse er en eklektisk undersøgelse af flere ...
Ekliptika Cirkel på himlen som solen og planeterne ser ud til ...
Eksekverbar Kan eksekveres. ...
Eksercits Marchtræning. ...
eksistensiel (filosofi) Som vedrører eksistensen/livet. ...
Eksistentiel Af betydning for ens liv ...
Eksorbitant Enorm, overdreven. ...
Ekspansion Udvidelse, udbredelse. ...
Ekspiration Udånding ...
Eksplicit Meget tydeligt, udtrykkeligt. Andre former: eksplicitte ...
Eksplicitering Tydeliggørelse. ...
Eksponere Vise frem, fremvise, vise for et bredt publikum, give stor ...
Ekspressiv Udtryksfuld. ...
Ekspressive Udtryksfulde, eller som har med udtryk at gøre. ...
Ekspressivt At noget er udtryksfuldt. ...
Ekstatisk Ovenud begejstret eller lykkelig. ...
Eksternalisering At "skubbe" noget ud af eller udenfor, gøre noget eksternt. ...
Ekstrahere Udtrække. F.eks. fremstilling af planteekstrakt ved at udtrække plantens næringsstoffer ...
Ekstrapolation Fremadskrivning. f.eks. af befolkningstilvækst ...
Ekstremiteter Kroppens ekstremiteter er arme, hænder, ben og fødder. ...
Ekstrovert Udadvendt. ...
Ekvivalent Ensbetydende med. F.eks. x+2=6 er ekvivalent med at x=4. ...
Ekvivok *Dobbelttydigt udtryk, ofte med slet skjult grov eller uanstændig bibetydning. *Tvetydighed. ...
Elasticitet Strækkeevne. ( jævnfør elastik) ...
Elegantier Elegant herre, som charmerer damerne ...
Elektiv Udvalgt. For eksempel om operationer over venteliste i modsætning til ...
Elevation Opstigning. ...
elidere kassere, udstøde eller bortkaste ...
Eliminering Eksklusion, eradikation ...
elitær Noget der er bestemt for eller vedrører en elite ...
Emancipation Frigørelse. ...
Emancipatorisk Vedr. emancipation. ...
<<    Side 1 af 4    >>

Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Heautontimorumenos? Lakune? Reumatologi? Cand? axiologi?

... eller prøv fremmedord quizzen