- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 1 af 1    >>
Acrobat Adobe acrobat er et program til at vise og redigere ...
adsl Asymmetric Digital Subscriber Line ...
Antivirus Oftest brugt om program på en computer til at finde ...
blog Blog er forkortelse eller sammentrækning af weblog. En blog er ...
Bundkort Det printkort hvorpå processoren sidder i en computer. Bundkortet er ...
Cdrom drev cd-rom drev: det drev på computeren hvori man lægger sine ...
CPU Engelsk forkortet ord anvendt til computere. "Hjernen" i computeren en ...
Cyberspace Det virtuelle rum på internettet. ...
dronie Er en selfie (selvportræt) taget fra en drone i stedet ...
GUI graphical user interface. Grafisk brugergrænseflade på eksempelvis en computer. ...
HDMI High-Definition Multimedia Interface. Til overførsel af lyd og billede mellem ...
HDTV High Definition TV. Nyt TV format med langt bedre kvalitet ...
Hostcomputer Værtscomputer. Kan bruges om server eller computer der kobles op ...
HTPC Home Theater PC - typisk brugt om en PC brugt ...
Impedans Samlet modstand i elektrisk vekselstrømskredsløb. ...
Informationsteknologi Benævnelse for EDB maskiner, programmer og redskaber. ...
laptop Bærbar computer. ...
MobilePay Betalingsordning eller app (application), som kan anvendes til at betale ...
Modem Et stykke hardware, der tilsluttet en computer er i stand ...
Overclocking At hæve clockfrekvensen typisk på computerudstyr, så det kører hurtigere ...
Sitemap Oversigt over en hjemmesides struktur, svarende til oversigten over en ...
Snapchat Er en app der envendes til at sende video eller ...
Twitter Socialt netværk hvor man kan dele egne opslag og læse ...
<<    Side 1 af 1    >>

Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Ekspansion? ad libitum? Monarki? Faktorer? Hyppig?

... eller prøv fremmedord quizzen