- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.

Sponserede forslag

  • 3G Smartwatch m/ GPS til Børn-Pink

    kr.569 hos Evermart.dk

  • H107 Aktivitetsur m/ Pulsmåler

    kr.239 hos Evermart.dk

small


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 3 af 5    >>
Alphanumerisk Se alfanumerisk. ...
Alsidig Hvis noget er alsidigt, så er det sammensat af forskellige ...
alternativ flere muligeder svarende til flere alternativer. Kan også bruges om ...
Altruisme Næstekærlighed. ...
Altruistiske Næstekærlige. Modsætning til egoistiske. ...
alumne En tidligere elev, studerende eler på anden måde medlem af ...
Alvidende Som ved alt. ...
Ambition Stærkt ønske om at opnå noget attraktivt. Det kan være ...
Ambivalent Splittet mellem to modstridende meninger, holdninger, følelser. ...
ambulant undersøgelse eller medicinsk behandling der foregår uden indlæggelse på eksempelvis ...
Amfora Antik græsk vase til opbevaring (af fx. vin) ...
Amish Ordet er ikke et fremmedord, men et almindeligt brugt dansk ...
Ammenuensis Underviser på et universitet ...
Ammoniak Kemisk forbindelse med en stikkende, gennemtrængende lugt. Bruges ofte til ...
Anagogi Det, at fortolke noget jordisk til at være mystisk, af ...
Anakoret Eneboer. ...
Anakronisme En tidsmæssig fejlanbringelse, F.eks. at personen Napoleon optræder i film ...
Analgesi Følelsesløshed. For eksempel under bedøvelse. ...
Analog Overensstemmende, tilsvarende. ...
analogi overensstemmelse eller lighed ...
Analogt Se analog. ...
Anamnese Viden om den syges tidligere tilstand opnået udfra patientens eller ...
Anamnesen Sygehistorien eller den enkeltes forhistorie ...
Anarki Oprørsk lovløshed. ...
Anartri Manglende evne til frembringe artikulerede lyde. ...
Anatokisme Renters rente. ...
Androgyn Tvekønnet. ...
Android Menneskelignende. ...
Anekdote En lille historie, ofte fra det virkelige liv. ...
Anglificering "Engelskgøring" Bruges om ændringen i vort sprog, hvor der kommer ...
Animist Tilhænger af animismen. ...
Animositet Bitter fjendtlighed eller had ...
Anisotropi Bruges om stof med modsatrettede fysiske egenskaber ...
Annektion Annektion dækker begrebet "at annektere" - tage til sig. F.eks. ...
Annual årlig, om en begivenhed der finder sted een gang om ...
Anodisere Behandling ved en elektrolytisk proces. ...
Anodiseret Vedrøremde anodisere. ...
Anopsi Total blindhed. ( a=manglende, opsi=syn) ...
Antagonisme Fjendskab, Strid. Noget der virker imod. ...
Antagonistisk Modsat eller modvirkende ...
Anti-semitisme Jødehad. ...
Antioxidant Et stof (vitamin eller mineral), der neutraliserer de frie radikalers ...
Antiperspirant deodorant. anti=imod, perspiratio=sved ...
Antisemit Jødehader. ...
Antiseptisk Bakteriehæmmende eller -dræbende. ...
Antivirus Oftest brugt om program på en computer til at finde ...
Antologi En samling eller et udvalg af litteraturstykker. ...
Antologien Se antologi. ...
Antologiske Noget der vedrører antologi. ...
Antonym Modsat rettet eller modsat betydning. Eksempelvis om ord der betyder ...
<<    Side 3 af 5    >>

Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Harniskklædte? Tristesse? Parabel? Epigon? Ontogenese?

... eller prøv fremmedord quizzen
Sponsorede forslag