- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.

nøglering nøglering nøglering

nøglering nøglering nøglering

nøglering


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 2 af 4    >>
Indikere Angive, vise. ...
Indiskutabel Kan ikke diskuteres, ikke til diskussion. ...
Indisponibel Ikke tilgængelig. Ofte spøgefuldt om person der er "indisponibel" pga ...
Indoktrinere Give andre en speciel holdning eller mening. Påtvinge andre en ...
Indolens Ligegyldighed. ...
Induktion Frembringelse af elektrisk strøm vha. en magnet. ...
induktiv se induktion ...
Inerti At holde fast i det gammelkendte (Træghed) ...
inertial Kan bruges om den inerti (træghed) der skal til at ...
Infantil Barnlig/umoden. Låneord fra engelsk. An infant: Et spædbarn. På dansk ...
Infantilt Barnligt, barnagtigt. ...
Inferiør Lavtstående, ringere, lavere, underordnet. ...
Inficere Smitte med en infektion. ...
Inflammation betændelsestilstand med eller uden infektion ...
Influencer En der influerer. Ordet bruges om den markedsføringsmetode, hvor enkeltpersoner ...
Influenza Viral infektionssygdom. Giver feber, muskelsmerter og hovedpine. Varer ca 1 ...
Influrerer påvirker. ( af inflydelse) ...
Informationsteknologi Benævnelse for EDB maskiner, programmer og redskaber. ...
Infraktion Brud. Bruges både ifm. knoglebrud og lovbrud. ...
Infringement Bryde aftaler, pagter love mv. ...
inhabil Uegnet eller uduelig. Bruges ofte om en person der er ...
Inhibition Noget der hæmmer, f.eks. et retsligt forbud eller en psykisk ...
Initiation Indvielse, overgang til ny eksistentiel status. Særligt af rituel art. F.eks. ...
Initielt Indledende, i begyndelsen, først, ved opstart, indledningsvis. Ved initiering. Forkert stavemåde: ...
Initiere Igangsætte, starte, tage initiativ til. Andre former: initialt (i starten) Forkert stavemåde: ...
Initiering Opstart, igangsætning. ...
Inklination Stigning. Kan f.eks. bruges om bjergveje, hvor stigningen på vejen ...
inklusion at regne med (inkludere) at inkludere i en gruppe eller i ...
Inkombatibel Uforenelig, usammenlignelig. ...
Inkommensurabel Ikke målbart sammenligneligt, ikke kan måles med samme mål. ...
Inkommensurabilitet At noget er inkommensurabelt. ...
inkompetent ikke kompetent, har ikke kompetence til (har ikke kvalifikationer, træning, ...
Inkonklusiv Noget der ikke kan konkluderes på. eksempelvis en analyse eller ...
Inkonsistens 1. noget der ikke kan holde, uholdbarhed eller ubestandighed 2. manglende ...
Inkrementel Noget der vokser gradvist eller i små trin. ...
Inkunabel Trykt bog fra før 1500. ...
Inkurabel Uhelbredelig. ...
Inkvisitorisk Granskende, anklagende. Oprindeligt om undersøgelser for kætteri. ...
Innovation Udviklende nytænkning. ...
Innovativ Fornyende eller opfindende ...
Innovere Forny. ...
Innoverende Fornyende. ...
Inopportun Ubelejlig. ...
Inopportune Se inopportun. ...
Insatiable Umættelig. ...
Inseminering Foretagelse af kunstig befrugtning. ...
Insider handel Bruges typisk i forbindelse med handel med aktier, hvor det ...
Insinuere Antyde. ...
Insipid Smagløs. ...
insolidum Se korrekt stavemåde "in solidum" ...
<<    Side 2 af 4    >>Ugens Tilbud sælger hurtigt! Lad det ikke slippe væk!

Udendørsmøbler


Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Internalisering? Destilere? parænese? Plenum? Sporadisk?

... eller prøv fremmedord quizzen