- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.

nøglering nøglering nøglering

nøglering nøglering nøglering

nøglering


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 3 af 4    >>
Insolvens Det at være insolvent. ...
Inspe Se korrekt stavemåde "in spe" ...
Instigation Ophidselse, æggelse. ...
Insulin Medicinprodukt der bruges mod sukkersyge. ...
Insurgent Oprører. ...
Integration Sammenblanding, forening af dele, mennesker og lande ...
Integrere Sammenblanding, forening af dele, mennesker og lande ...
Integritet Hæderlighed, Ærlighed. Uafhængighed ...
Intellektuelle Stammende fra forstanden. Forstandsmæssige. ...
Intelligenskvotient Benævnes også IK eller IQ (engelsk) og giver via forskellige ...
Intension Plan, hensigt, mening. ...
Intensiv "For fuld skrue", meget koncentreret, for at få fuldt udbytte. Intensivere; ...
Interaktion Gensidig påvirkning. Andre former: interagere, interagerer (påvirke, blande sig i) ...
Interdependens Gensidig afhængighed, eks øget interdependens ml. Eu og Asien ...
Interim Midlertidig eller foreløbig. kan være en midlertidig konto, en dom ...
Interimistisk Midlertidigt og kommer af interim. Kan være noget simpelt midlertidigt, ...
Interiør Det indre af f.eks. et hus. Møbler, malerier, tæpper osv. ...
Interkostalmuskel Muskel mellem ribbenene. (inter=mellem costa=ribben) ...
Intermitterende Med mellemrum. ...
Internalisering Den måde hvorpå et individ tager viden til sig i ...
International Mellem nationer. Kan være samarbejde eller handel ...
Interpersonel Mellem mennesker, personer. ...
Interstellare Inter=mellem, stellar=som har med stjernerne at gøre. Feks. interstellare kræfter, ...
Intervention En indgriben i en strid mellem to parter. ...
Intimidere Skræmme ...
intimidere skræmme eller gøre bange ...
Intimiderer Skræmme eller gøre nogen bange. ...
Intolerance Intolerance er det modsatte af tolerance. Er man intolerant accepterer ...
Intraabdominale I maven. (intra=indenfor + abdomen=maven) ...
Intrapersonel Se indad i egen person. At have evnen til at ...
Intrapersonel Se indad i egen person. At have evnen til at ...
Intrigant Intrigeskabende, rænkesmed, rygtespreder. Dvs. man bevidst spiller mennesker ud mod ...
Introjicere *Inkorporere, optage. *Flytte psykisk energi fra en ting og rette energien ...
Introjicering Det at introjicere. ...
Introspektion Selviagttagelse, også på det sjælelige område. ...
Introvert Indadvendt. ...
Intuitiv Erkendelse opnået ved en (pludselig) indskydelse (måske følelse af det ...
Intuitivt At noget foregår pr. intuition. ...
Invasiv invaderende, invasion, tage over, rykke fremad ...
Invektiv En grov fornærmelse, groft skældsord. ...
Invokation En påkaldelse af en guddommelig kraft ...
Involvere Inddrage, medføre. ...
Ionisere Sætte et stof på ioner. ...
Iriserende Regnbueskinnende ...
Irrationel Mod al fornuft, meningsløs. ...
Irrationelt Mod alt fornuft. ...
Irritabilitet *Det at organismen kan reagere over for visse stoffer. *Pirrelighed. ...
Isokron Varer lige lang tid. ...
Isometri Tegning eller lignende gengivelse af punkter, hvor afstanden mellem punkterne ...
Isomorfi Lighed i form. ...
<<    Side 3 af 4    >>

Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Frase? Narkolepsi? Cand.? Parcelhus? co?

... eller prøv fremmedord quizzen
Sponsorede forslag