- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 3 af 4    >>
Stagnation Stilstand ...
Stakeholder Aktionær ...
Stalinorgel Flerløbet raketaffyrer. Russisk ...
state Tilstand, procestrin. ...
state-of-the-art Sidste ny, moderne. ...
Statuette Diminutiv af "Statue", d.v.s. lille statue, af en størrelse så ...
Status quo "Intet ændret", det er som hidtidigt. ...
Statutter En forenings vedtægter og formålsparagraf. ...
Sterkoral Sterkoral diare: Ved svær forstoppelse kan der danne sig en ...
stigmatisering eller stigmatisation. Bruges religiøst om sårmærker som hos Jesus. Kan ...
Stipulere Fastsætte eller aftale ved en kontrakt. ...
Stipuleret Aftalt evt. ved kontrakt. ...
Stoicisme Lære af filosofisk art, der byder, at man bør adlyde ...
Stoikerne Tilhængerne af Stoicisme. ...
strategi Ordet kommer af græsk og betyder i sin oprindelse hærledelse. ...
Stratifikation Lagdeling ...
Streaming Streaming er den teknologiske måde vi ser film og hører ...
streetfood Gademad hvis det er direkte oversat. En betegnelse der typisk ...
Stringens regelrethed ...
Stringent regelret ...
Struktur Måden hvorpå et objekt, en sammenhæng er opbygget. ...
Stupid Dum, langsomtopfattende. ...
subjektiv hører til et subjekt i modsætning til objektiv der hører ...
Subkutan Under huden. Kan være en indsprøjtning af lægemiddel under huden, ...
Sublim Højeste standard, perfekt, ypperlig. ...
Sublimation Når et fast stof overgår til dampform for derefter at ...
Sublimere Opløfte, opløse, forædle, overføre til andet plan. ...
Sublimering Det at sublimere. ...
Submissiv Underdanig eller en der er underkastet eller under andre. Submissiv ...
Suboptimering Underoptimering eller optimering af en del af et hele. Bruges ...
Subsidie Hjælpemiddel, typisk af økonomisk karakter. ...
Subsidiere At give støtte til. Normal er det staten, der subsidierer ...
Subsidiær "Anden mulighed" der træder ind, såfremt den første ikke benyttes. ...
Subskription Tegning af f.eks. aktier. ...
Substantiel Om noget der er nogets substans, væsentligt eller vigtigt. ...
Substantiere At give substans, underbygge vigtigheden af. ...
Substantivering At gøre et ord til en substantiv (navneord). ...
Substitution Erstatning, udskiftning. ...
Subtil Svært at definere eller forstå, spidsfindig. Andre former: subtilt, subtile ...
Succederet Efterfulgt. ...
Successivt På hinanden følgende, afløsende, efterfølgende Forkert stavemåde: succesivt ...
Successor Efterfølger (i en ansættelse) ...
Sufisme Sufisme er betegnelsen for islamisk mysticisme. En Sufi er en ...
Suggestiv Noget der fremkalder en stærk følelsesmæssig påvirkning. ...
Sukkulenter Planter med tykke, vandfyldte stængler og blade, der gør dem ...
summarisk noget som kun tager essensen eller det vigtigste med uden ...
Sunnitter Muslim der følger sunna. ...
Superintendent Gammel betegnelse for en biskop i protestantiske lande. ...
Superlativ Højeste bøjning af adjektiver og adverbier. Ordet bliver f.eks. overdrevent ...
Superoptimering Findes egentlig ikke, men kan findes på engelsk om overoptimering ...
<<    Side 3 af 4    >>

Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Humaniora? Ammoniak? vintage? Renegat? Aristokratisk?

... eller prøv fremmedord quizzen