- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.

Sponserede forslag

  • Infinity Hearts Kæmpe Broderipakke 8 meter dukker i ass. farver - 200

    kr.637 hos Rito

  • Stor Kreativ Hobbyboks Sommer 34x34x20cm

    kr.289 hos Rito

small


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 5 af 5    >>
Præambel Indledning, forspil f.eks. til musikstykke. ...
Prædiktiv Forudsigende. prædiktiv værdi af en sandsynlighed. ...
Prædiktorer Tegn som forudsiger kommende hændelse. ...
præference fortrin, noget der træder før noget andet Andre former: præferere (foretrække) ...
Prægnans Tankeklarhed. ...
Prægnant *Gravid. *Klar. ...
Præjudice *Forudindtaget holdning. *Retstab ved udeblivelse fra retten e. lign. ...
Prækvalificeret At være kvalificeret, egnet på forhånd. ...
Præludium Betyder egentlig: forspil. bruges om musik der spilles ved indledning ...
præmatur for tidligt moden eller kommer for tidligt. Eksempelvis et barn ...
Prænatal Før fødslen. ...
Præsumptiv Antagelig(t). ...
Prætentiøs Fordringsfuld. ...
Prævalens Overvægt, overlegenhed. ...
Pseudo Er et præfiks, det vil sige en eller flere enheder, ...
Psoreasis Kronisk, arvelig hudlidelse. ...
psoriasis Arvelig hudsygdom, der giver rødt, kløende, efterhånden skællende udslæt. Optræder ...
Psykoedukation Undervisning om sindslidelser til sindslidende og deres pårørende ...
Psykofant sykofant 1) En person, der angiver folk, der ulovligt udførte figner ...
Psykofarmaka Nervemedicin, medicin til behandling af psykiske og psykiatriske ubalancer og ...
Psykologi Læren eller videnskaben om sindets bevidsthed. ...
Psykomotorisk Oftest i vendingen: normalt(eller øget/nedsat) psykomotorisk tempo. Om mimik og ...
Psykopat En person der lider af psykopati. ...
Psykosocial Noget der vedrører både de psykiske og de sociale forhold. ...
Ptera Betyder vinge på latin og findes i mange insektnavne (ex.: ...
Publikation Offentliggørelse, trykt tekst. ...
Pullert Støtte på skib til fortøjning. ...
Pulpitur Lukket hævet rum i en kirke med sæder. ...
Pumpernikkel Tysk rugbrød, der er groft og sødere end dansk rugbrød. ...
Puna Slette i Andesbjergene eller den højdesyge man kan komme til ...
Pylon Porttårn, tårn der bærer kablerne på en hængebro. ...
Pyloner Se pylon. ...
Pyrogen Feberfremkaldende. F.eks et endotoxin fra en bakterie. ...
Pyroman Person der har en sygelig trang til at ildspåsættelse. ...
Pæderastisk Der vedrører pæderasti. ...
<<    Side 5 af 5    >>

Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Projekt? Prævalens? Extrovert? Kokotte? unfriende?

... eller prøv fremmedord quizzen
Sponsorede forslag