- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.


Reklame


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 3 af 4    >>
Konnotere At indeholde en bibetydning. ...
Konsensus Enighed. ...
Konsistens *Massesammensætning, grad af stivhed, klæghed, fasthed osv. *Sammenhæng i tankegang. ...
Konsistent *Fast, tæt. *Sammenhængende, konsekvent. ...
konsolidere Gøre solid, afstive eller samle til noget solidt. ...
konsolidering Se link herunder ...
Konsortium Fællesskab eller sammenslutning af firmaer eller personer. ...
Konspiration Sammensværgelse. ...
Konspirere Sammensværge ...
Konspriationsteori Sammensværgelsesteori, en forestilling om, at "Nogen har rottet sig sammen", ...
Konstituere *Fastsætte. *Indtræde midlertidigt i et job eller embede. ...
Konstitueret Indsat midlertidigt i et job eller embede. ...
konstruktiv opbyggende, konstruerende, bidrager med noget nyttigt Andre former: konstruere, konstruering ...
Kontekst Sammenhæng. ...
Kontekstuel Noget der vedrører kontekst. ...
Kontemplation Fordybelse i sig selv, i sit indre, tankefuld Andre former: kontemplativ ...
Kontemplere Være optaget af kontemplation. ...
Kontinental Vedrørende kontinentet, dvs. fastlandet eller en bestemt verdensdel. ...
Kontingent Medlemsbidrag til en forening eller klub. ...
Kontinuerligt Fortsat, uden afbrydelse. ...
Kontinuitet Vedvarende sammenhæng, uafbrudt. ...
Kontinuum En vedvarende, jævn overgang fra en tilstand til en anden ...
Kontorsilo Kontorbygning af form som et højhus ...
Kontrafej Portræt. ...
kontrahere Trække sammen. Kan også betyde at indgå en kontrakt eller overenskomst Andre ...
kontraindikation modsigelse ...
Kontrasignatur Kontrasignerering er en bekræftende underskrift. Medunderskrift. På checkblanketter fra firmaer ...
Kontroversiel Opsigtsvækkende, grænseoverskridende, noget der er meget delte meninger om. Andre former: ...
Kontrær En person der altid mener eller vil noget andet end ...
Konturer Omrids ...
Konveksitet Udadbuethed ...
konventionel traditionel. Konventionelle metoder er traditionelle metoder. Bruges også om konventionelle anerkendte ...
konvergens *Det at konvergere. *At to ikke beslægtede organismer udvikler ligheder pga. ...
Konvertere Et låneord fra engelsk der betyder: Ændre, lave om, omforme. ...
Korporal Militær grad over menig. Bruges kun i krigstid i Danmark. ...
Korpulent Fed, svær. ...
Korpus Kroppen. ...
Korrektion Rettelse. Andre former: korrigering, korrigere ...
Korrelation Sammenhæng eller vekselvirkning. Andre former: korrelere ...
Koryfæ Fører, leder, foregangsmand. ...
Koteletgrund Grund, der ligger i anden række fra vejen bag ved ...
krakilsk drillende eller trættende. Hænge sig i detaljer på en trættende ...
Kravspecifikation En uddybning af de krav der stilles til eksempelvis et ...
Kreol Indfødt latinamerikaner med spansk eller portugisisk afstamning. ...
Kriminalitet Forbryderisk og ulovlig virksomhed. ...
Kronik En længere avisartikel af oplysende karakter. ...
Kronikør Forfatter af kronikker. ...
Kronologisk I tidsmæssig rækkefølge. For eksempel efter alder. ...
krydsfelt bruges i forbindelse med it netværk om et sted hvor ...
Kubikfod Rummål, 1 kubikfod er 1 fod (ca. 30 cm) i ...
<<    Side 3 af 4    >>

Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Affektiv? Helium? Depreciation? Intimiderer? Gemal?

... eller prøv fremmedord quizzen
fremmedordbog dansk fremmedordbog

fremmedordbog dansk fremmedordbog synonymordbog

fremmedordbog dansk fremmedordbog synonymordbog klinisk ordbog

Sponsorede forslag