- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.


Reklame


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 2 af 4    >>
Kokaiinum Latin for kokain ...
Kokotte Lerskål med låg, der bruges til stegning og kogning. ...
kolerisk opfarende og hidsig. ubehersket eller ukontrolleret ...
Kollaboratør En der arbejder sammen med en fjendtligsindet besættelsesmagt. Andre former: kollaborativ ...
Kollagen Væv der indeholder benlim. ...
Kollegie Studenterbolig, ofte i nærheden af uddannelsesstedet. ...
Kollektive Fælles, samlede. ...
Kollektivt Fælles ...
Kolonisation At kolonisere. ...
Kommensurabelt Som kan sammenlignes med.. ...
Kommerciel Forretningsmæssig, giver fortjeneste. Bruges ofte om ting der gøres/laves udelukkende ...
Kommercielt Noget som giver fortjenest. Kan bruges nedladende om ting der ...
Kommisorium Have ret til at udføre et specielt hverv. ...
Kommunion Nadveren, altergang. ...
Kommunisme Politisk retning, der bygger på at der skal være fælles ...
Kommunitarisme Politisk og filosofisk retning, som vægter fællesskabet frem for individet. ...
Komorbiditet Tilstedeværelsen eller effekten af en eller flere andre sygdomme end ...
Komparativ Sammenlignende. ...
Komparativt Sammenlignende. ...
Kompatibel Foreneligt. ...
Kompatibilitet Noget der er foreneligt. ...
Kompendier Se kompendium. ...
Kompetence Evne eller ret til at udføre eller gøre noget. Andre former: ...
Kompleksitet Sammensathed. ...
Komplement Fyldestgørende, fuldstændiggørende. Andre former: komplementere - gøre fuldstændigt. være komplement til ...
Komplementer Se komplement. ...
Komplementær Fyldestgørende, udfyldende. ...
Kompliceret Indviklet, sammensat. ...
Kompromis En mellemløsning på en problemstilling. F.eks. en løsning på et ...
kompromittere at sætte i et dårligt lys, bringe i fare eller ...
konativ en sprogfunktion der handler om at påvirke modtageren. en befaling, ordre ...
Koncept Et udkast eller en kladde, en grundlæggende ide, hovedplan, ideen ...
Kondens Fortætning af vanddamp. ...
Kondensere Fortætte damp til væske. ...
konditionering At bearbejde noget så det opnår en ønsket tilstand. Eksempelvis ...
Kondolere Udvise medfølelse, f.eks i forbindelse med dødsfald. ...
Konduite Evnen til at kunne optræde korrekt i enhver situation. ...
Konduktans Den elektriske ledningsevne. ...
konference møde eller kongres. Normalt om større møde, men bruges også ...
Konfidens Tillid, pålidelighed, sikkerhed. ...
konfiguration opsætning. Bruges i teknisk betydning om at opsætte parametre som ...
Konfigurere Et engelsk låneord. Bruges som det danske ord "Opsætning". ...
Konfigurering Mønster, design, opsætning ...
Konformitet Ensartethed. ...
Konglomerat En sammenfiltret, sammenklistret klump. ...
Kongruens Overensstemmelse eller noget der er ens. Kan bruges i flere ...
Konjunktiv Bøjning af et verbum, der giver det et betinget eller ...
Konjunktursvingning Udsvinng i de forhold og betingelser som har indflydelse på ...
Konkrete Håndgribelige, faktiske. ...
Konkurs At være gået konkurs betyder, at man ikke er istand ...
<<    Side 2 af 4    >>

Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Domus? Perpetuum mobile? Konvertere? Ekletisk? Alkymisterne?

... eller prøv fremmedord quizzen
fremmedordbog dansk fremmedordbog

fremmedordbog dansk fremmedordbog synonymordbog

fremmedordbog dansk fremmedordbog synonymordbog klinisk ordbog

Sponsorede forslag