- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 2 af 2    >>
Toreador Tyrefægter, den af deltagerne der dræber tyren. ...
Tormentor Væsen i "Harry Potter" (Torment= Pine/tortere, dvs, tormentor betyder egentlig ...
Tornyster Rygsæk ...
Touchè Fuldtræffer, ramt. ...
traditioner En skik eller vane der føres videre i næste generation. ...
Trakasseri Drilleri, chikane ...
Traktere bespise eller servere mad og drikke Andre former: traktement, traktering ...
Transcendent Overnaturlig, noget der ligger udenfor sanserne og erkendelsen. ...
Transcendental Overskridende. At gå fra et bevidsthedstrin til et andet. Transcendental ...
Transitiv Et udsagnsord der kan have et genstandsled. ...
Translatør Oversætter. ...
Transmission Radio- eller fjernsynsudsendelse. ...
Transmogrif Billede, hvor motivet er ændret elektronisk. ...
Transmogriferet Se transmogrif. ...
Trapezius Den store flade muskel mellem skulderbladet og baghovedet. ...
Traumer Skader. Kan være fysiske ved ulykkestilfælde eller vold, eller psykiske ...
Traversere Rejse tværs igennem. ...
Tremor Rysten. ...
Trend Tendens, strømning. ...
Trendspotter En der er god til at se udviklingen fremad eksempelvis ...
Treven Sløv, langsom i optrækket ...
Tribune Scene. ...
Trigeminus Latin for tredobbelt. ...
Triggerpunkter Ømme punkter, hvor et veldefineret tryk udløser smerteudstråling. bruges ved ...
Tristesse Tristhed, sorgfuldhed, på en malerisk måde. ...
Triviel Hverdagsagtig, banal, kedelig. ...
Tsunami Enorm bølge fremkaldt af forskydninger i havbunden ...
Turbulens Uro eller forstyrrelse i enten væske eller luft. ...
Turbulent Omvæltende, med store udsving. ...
Twitter Socialt netværk hvor man kan dele egne opslag og læse ...
Tympanon Gavlfelt. Bruges om udsmykkede felter over døre og vinduer på ...
<<    Side 2 af 2    >>

Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Patriotisk? Denerveret? Pragmatiker? Nystagmus? Verificere?

... eller prøv fremmedord quizzen