- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 1 af 1    >>
Ad hoc Formålsbestemt, forefaldende. Forkerte former: adhoc ...
agitere drive fremad eller bevæge. Kan også bruges om at ophids ...
Agora Torv, ofte et overdækket torv i byer. ...
Carpe Diem Grib dagen. En opfordring til at leve i nuet. ...
Curriculum Vitae Levnedsbeskrivelse. Typisk oversigt over uddannelse og karriereforløb. ...
CV Curriculum Vitae - Levnedsbeskrivelse. ...
Fanatisme Fanatisme er en følelse af at blive fyldt af en ...
In solidum Solidarisk, "en for alle og alle for en". ...
In spe Kronprins Frederik er Konge in spe, fremtidig. ...
konventionel traditionel. Konventionelle metoder er traditionelle metoder. Bruges også om konventionelle anerkendte ...
Narcissisme Selvoptagethed der nærmer sig det sygelige. ...
Nemesis Den straf guderne ifølge græsk mytologi nedkaster over en, der ...
Nomen Betegnelse der dækker over substantiver, adjektiver og pronominer. ...
Pax Fred. ...
Rex Konge. ...
Status quo "Intet ændret", det er som hidtidigt. ...
viril mandig eller mandhaftig ...
Xenofobi Angst for fremmede. ( Xeno=fremmed, fobi=angst) ...
<<    Side 1 af 1    >>

Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Essens? Proprioceptivt? Bjørnetjenste? Succederet? ad libitum?

... eller prøv fremmedord quizzen