- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 2 af 3    >>
Relevant Har betydning for. ...
Reliabilitet Pålidelighed, nøjagtighed, præcision, troværdighed ...
Religion Tro/Trosretninger. De fleste tager udgangspunkt i en længere filosofisk udredning ...
Reminiscenser Efterladenskaber, rester. ...
Renegat Overløber. (til 'fjendens lejr'. Eks. om en adelig der bliver ...
Rentabel Indbringende. ...
Reologi Læren om flydeprocesser/flydeegenskaber ...
Repatriatere Vende tilbage til sit fædreland for at leve der. re=gen + ...
Repoussoir En stor genstand placeret forrest i et billede for at ...
Represalier Hævnagter ...
Reputational Rygtemæssig ...
Research Forundersøgelse vedrørende en sag man skal sætte sig ind i. ...
Residual- Rest-, det tilbageblivende. ...
Residualt Se residual-. ...
Resilient Tilbagekastet, ophævet ...
Resolution *Beslutning. Fællesudtalelse fra en forsamling som resultat af en forhandling. *Materieansamlings ...
Resort Område. ...
respektabel noget eller nogen der er respekteret/respektfuldt. Agtværdig ...
Responsum *Svar. *Erklæring fra en sagkyndig vedr. et bestemt retstilfælde eller om ...
Ressortministerium Det ministerum en given funktion hører under. ...
Ressourcer Se resurce. ...
Restance Skyldig gæld. ...
Restitution Helbredelse, genoprettelse, genopbygge ...
Restriktioner Pålagte begrænsninger. ...
Restriktiv Indskrænkende. ...
Resurse *Kan også staves ressource. *Hjælpemiddel af økonomisk art eller menneskelig resurse ...
Retablere Gen-etablere, genskabe. ...
Retina Øjets nethinde. ...
Retinopati Lidelse i nethinden. (retina=nethinde + pati=sygdom) ...
retorik bedre tale eller veltalenhed ...
Retoriske Veltalende ...
Retro Stilart, der imiterer en ældre stil. ...
Retrospektiv Historisk tilbageblik. ...
Retroviral Vedr. retrovirus. ...
Retrovirus RNA-virus der er æterfølsomme og svulstdannende og der gør brug ...
Retsk. Forkortelse af Retskrivning ...
Reumatolog Læge, der har specialiseret sig i gigtsygdomme. ...
Reumatologi Eller Rheumatologi. Læren om gigtlidelser. ...
Reversabilitet Evne til at gå tilbage til en tidligere tilstand. ...
Reversibel Kan vendes om, gøres i omvendt orden. ...
Revision Kontrol, efterprøvning, gennemsyn. ...
Revitalisering Genoplivelse. ...
Revy Revue = gensyn. Bruges også om den teaterspilleform, hvor f.eks. ...
Rex Konge. ...
Rigid Ubøjelig, fast. Rigid kan bruges om eksempelvis en person eller ...
Rigiditet Stivhed, ubøjelighed. andre former: rigid, rigidt ...
Rigueur Stivhed. Kan også staves rigor. ...
Rindalisme Begreb der har navn efter lagerforvalter Peter Rindal, der i ...
Rindalistisk Noget der vedrører rindalisme. ...
Risalit Fremspring, typisk en del af en bygning. Forkert form: resalit ...
<<    Side 2 af 3    >>

Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Redebon? Nomenclatur? Notorisk? Successivt? Preciøs?

... eller prøv fremmedord quizzen