- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 2 af 2    >>
Fondant Sukkermasse der bruges som konfektfyld. ...
Fonisk Noget der vedrører lyd. ...
Foragt Stærk følelsesladet uvilje eller usolidarisk skam over for en given ...
Forankring Fastgørelse. ...
Force majeure Hændelser, man ingen indflydelse har på, og som man ikke ...
Fordre Noget der er nødvendigt eller en betingelse for et godt ...
Forhutlede Se forhutlet. ...
Forhutlet Sølle, forkommen, laset. ...
Forlods På forhånd. ...
Forloren Uægte. ...
Fortissimo Musikudtryk, indikerer, at et stykke skal spilles kraftigt, bombastisk. ...
Forum *Åben plads. *Diskussionsgruppe. ...
Forædling Ordet er ikke et fremmedord, men et almindeligt brugt dansk ...
Fosfat Fosforsurt salt. ...
Fotosyntesen Planteproces, hvor der ud fra kuldioxid, vand og lys skabes ...
Fouragere Proviantere, skaffe mad. ...
Fragmentering At fragmentere, deling i "tusind stykker", sønderdeling. ...
Fraktal *En figur af geomestrisk art der i princippet gentager sig ...
Fraktaler Se fraktal. ...
Fraktion *Brud. *En del af f.eks. et parti der har særlige meninger ...
Framing Rammesætning fra engelsk "frame". At lave en ramme for eksempelvis ...
Franko Porto betalt. Ikke at modtager betaler porto for forsendelse, men ...
Frase Talemåde, sætning. ...
Freak *Person der går ualmindeligt meget op i en bestemt ting. *Person ...
Frekvens Bølgelængde, hyppighed. ...
Fremmedord Ord der bruges i et sprog, men oprindeligt stammer fra ...
Fremmedordbog Ordbog eller opslagsværk med beskrivelse af fremmedord. Altså ord der ...
Frenolepsi Tvangsforestilling ...
Frigid Kold,følelsesløs. Bruges især ifm. seksuel henseende. ...
Frise Maleri, dekoration. Aflangt "bælte" af billeder, ornamenter m.v. ...
Froyo Frozen Yoghurt ...
Frugalt Enkelt, tarveligt. ...
Frustrere Gøre irriteret, bekymre. ...
Functional food Beskriver en fødevaregruppe der udover at dække behovet for at ...
Fundraising Indsamling af midler (penge) til et bestemt projekt. ...
Funktionelt Anvendeligt, brugbart. ...
Furie Rasende kvinde. Romersk gudinden ...
Fustration Rådvild, følelse af utilfredshed eller skuffelse Andre former: fustreret, fustrerede, fustrere ...
Futil Intetsigende, betydningsløs ...
Futurist Tilhænger af futurisme. ...
Fylogenese Slægtens eller artens udvikling (Se også ontogenese, epigenese) ...
Fyrig Lidenskabelig, varmblodet, hurtig, ildagtig Ses også stavet fyrrig. Gammel stavemåde ...
Fysiognomi Udseende. Ofte brugt om personer med påfaldende udseende. Tidligere mente ...
Fæces Afføring. ...
Fænomenologi Beskrivende, ikke-forklarende del af videnskaben. ...
Fænotype Samlede resultat af de genetiske anlæg OG de ydre omstændigheder. ...
Fæokromocytom Knude i binyren, som danner adrenalin og/eller noradrenalin. ...
<<    Side 2 af 2    >>

Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Tallerkensmækker? Epokegørende? Antivirus? Elevation? Adverbier?

... eller prøv fremmedord quizzen