- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 2 af 4    >>
Emballage Indpakning, beholder. ...
Emboli Masse, som blokerer et blodkar "blodprop". Hyppigst løsreven åreforkalkning, men ...
Emergens Dukket op, kommet frem, forfremmet Anden form: emergere ...
Emergent Noget nyligt opdukket ...
Emigrere Flytte ud, dvs. til et andet land, end det, hvor ...
Emission Udsende, udlede, udstråle ...
Emotionel Følelsesmæssig ...
Emotionelt Følelsesmæssigt. ...
Emotioner Følelser. ...
Empati Indfølelse. Evnen til at sætte sig ind i andres følelser, ...
empatisk se empati ...
Empire Nyklassicistisk stilart. ...
Empiri Erfaring. ...
Empirisk Forsøgsmæssigt, praktisk. ...
Empirisme Empiri=erfaring. Empirisme - overbevisning om at erfaring er mere, eller ...
Emulgere Det at danne en emulsion. ...
Emulsion En væske hvori et uopløseligt stof holdes bundet i opslæmmet ...
En vivo I levende live ( i modsætning til "in vitro"~i laboratoriet) ...
Encyklopædi Leksikon. ...
Endokrine Intern udskillelse. Ses gerne i forbindelse med kroppens endokrine kirtler, ...
Endoskopi Indvendig undersøgelse af hulrum i kroppen. ...
Endossement Overdragelse af en crossed check til 3. person ...
endossering At endossere er at overdrage ved at påtegne på bagsiden. ...
Endotoxin Giftstof der findes i visse bakterietyper. ...
Enerverende Irriterende gentagelser, som går en på nerverne. ...
Engagerende Involverende, noget, som får nogen til at engagere sig, dvs. ...
Engros Store partier af f.eks. varer. ...
Enklitisk Et grammatisk udtryk sammensat (af græsk en & klinå) og ...
Ententen De allierede under 2. Verdenskrig, dvs. England, Frankrig og Rusland ...
Enterotablet Tablet der har en beskyttende overflade så den først opløses ...
Entré *Indgang, forstue. *Betaling for adgang. ...
Entropi Termodynamisk udtryk, der benævnes S. Fortæller noget om en kemisk ...
epic episk på dansk men bruges ofte i dagligt sprog om ...
Epididymis Bitestiklen. ...
Epifani Åbenbaring, tilsynekomst. ...
Epigon Person der træder i en stor leders fodspor uden selv ...
Epikuræer Græsk: Person som nyder syndige udskejelser. ...
Epilering Hårfjernelse ...
Epilog Efterskrift. ...
Episk Episk i litteratur dækker over, at en fortælling, det kan ...
Episteme (filosofi) viden. ...
Epistemologi Kundskabslære. ...
Epistemologiske Noget der vedrører epistemologi. ...
Epizootier Epidemiske dyresygdomme ...
Epokal Epokegørende, noget der vedrører en epoke. ...
Epokale Se epokal. ...
Epoke Tidsperiode i historien, evt. med særlig betydning. ...
Epokegørende Skelsættende, historieskabende. ...
eradikere Udslettelse. Bruges også om plante, der fjernes med rod. Andre former: ...
Ergo Derfor, således. ...
<<    Side 2 af 4    >>

Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Schwabisk gugelhupf? Furie? Brexit? Alvidende? Devaluere?

... eller prøv fremmedord quizzen