- Fremmedord.dk

Fremmedord på nettet. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord eller låneord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet. Ordbogen med fremmedord vokser løbende, nå vi støder på nye fremmedord. Læs mere om fremmedord.

Sponserede forslag

  • Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag

    kr.173 hos Bog & idé

  • Bogen om bålmad

    kr.300 hos Bog & idé


Skriv bare lidt af ordet

<<    Side 2 af 4    >>
Depresiv agitation Symptom som kan ses ved depression, hvor patienten er motorisk ...
Depriverede Samfund,person, plante eller celle, som lider under mangel på noget, ...
Derealisation Psykisk tilstand hvor der fornemmesændringer i verden omkring ...
Deroute Afvej, stærk tilbagegang, ødelæggende nedtur. ...
Deskriptiv Beskrivende. ...
Despoti Voldsherredømme. ...
Destilere Det, at gennemføre en destillation. Se destillation. ...
Destillat En væske der fremkommer efter destillation. ...
Destillation Fordampning af faste eller tunge stoffer i en væske med ...
Destruktiv Ødelæggende ...
Desvetudo En regels bortfald ved ikke-brug gennem længere tid. ...
Detail Enkelt. F.eks. indkøb af enkeltvare. Se også Engros. ...
Detektor En detektor er et ord for en enhed der kan ...
Determinerede Målrettede. ...
Determinisme Den tro eller anskuelse, at alt er bestemt ved en ...
Detritus Findelt henfaldsprodukt. ...
Detronisere Skubbe ned ad rangstigen. ...
Devaluere Nedsætte værdien. F.eks. af en møntenhed. ...
Devaluering Nedskrivning. Bruges gerne om et lands valuta, således at værdien ...
Devanagarisk Devanagari er det oldindiske alfabet. ...
Deviation Afvigelse ...
Diabolsk Djævelsk. ...
Diafyse Skaftet på rørknogle. ...
Diagnose Fastslåen af arten af en sygdom eller dårligdom. ...
Diagnosticere Finde frem til en diagnose. ...
Diagnostisk Vedrørende diagnose. ...
dialektik gennem samtale belyses eller undersøges et problem for at trænge ...
dialektisk spidsfindighed Se også dialektik ...
Dialog To-vejs kommunikation, f.eks. samtale mellem to personer ...
Diaspora Adspredelse. Trossamfund, (jødisk), udenfor Israel,(Palæstina). ...
Didaktik Læren om undervisningens indhold og formål. ...
Didaktisk Belærende, noget der vedrører didaktik. ...
Dielektrikum Elektrisk isolerende stof. ...
Diffundere Udvide, adsprede. ...
Digitalisering At konvertere analoge signaler til digitale signaler. Når man overfører ...
Dikotomi Halvering, tvedeling. ...
Dikotomier Se dikotomi. ...
dilation Udvidelse, strækning eller udspiling Andre former: dilatere ...
Dimensionere At angive udbredelsen at et objekt. ...
Dimissionsdag Den dag, man afslutter sin uddannelse (f.eks. en gymnasial uddannelse) ...
Dimittend At dimittere er at forlade uddannelsen med eksamensbevis. En dimittend ...
Dimittere Føre til afsluttende eksamen, bortsende. ...
Dinosaurus Forhistorisk øgle fra jura- og kridttiden ...
Diorama Tredimensional gengivelse af en scene, der er skabt ved at ...
Dis Tonen D forhøjet en halv tone, skrives også D#. ...
Disagio Underkurs eller kurstab ved handel med ringere pengesorter. ...
diskrepans uoverensstemmelse eller uenighed ...
diskret Fra latin og betyder tilbagetrukken eller adskilt. Noget der ikke ...
Diskrimination 1)forskelsbehandling 2)adskillelse ( feks. det er vigtigt at diskriminere mellem ...
Diskurs Foredrag, samtale, drøftelse. ...
<<    Side 2 af 4    >>Ugens Tilbud sælger hurtigt! Lad det ikke slippe væk!

Udendørsmøbler


Kender du disse fremmedord?

Hvad betyder de her 5 fremmedord? Fragmentering? Hekto? Parasit? endossering? MobilePay?

... eller prøv fremmedord quizzen